fbpx

Succesvol implementeren zoals Sivomatic: 3 tips

In gesprek met Göran Loos

“Maak medewerkers bewust van hun invloed op het proces.”

Vanaf September 2022 werkt Sivomatic, fabrikant van kattenbakvulling, met de Motivate oplossing. De behoefte aan een digitale manier van werken ontstond doordat niemand wist waar de verliezen lagen. Inmiddels voert Sivomatic verbeteringen door op basis van de data, die aangeeft waar de verliezen zijn.

We spraken met Göran Loos van Sivomatic.

Hij vertelt hoe de oplossing voor hun werkt en geeft 3 tips over de implementatie ervan.

Onbeantwoorde vragen

Volgens Göran bleven veel vragen in de fabriek onbeantwoord, zoals: Het doel is om zoveel producten te maken, maar we hebben er minder. Hoe komt dat? Ligt het aan een tekort aan mensen, hebben we niet de juiste materialen of was er een storing? Waar is de tijd aan opgegaan? “De verliezen waren niet inzichtelijk”, vertelt Göran. “Het is lastig uit te vinden waar de problemen liggen, omdat iedereen er een andere verklaring voor heeft. Je hebt echt data nodig om kloppende conclusies te kunnen trekken.”

Tegenwoordig gebruikt Sivomatic gegevens om op terug te vallen. “Nu zien we waar de verliezen liggen. We hebben data en daarover kunnen we vragen stellen. Dat is ook de reden waarom je begint met een systeem zoals Motivate: je hebt vragen die je wil beantwoorden.”

Wat mochten wij voor Sivomatic doen?

Resultaten

Oplossing

Werkwijze

“Medewerkers betrekken bij verbeteren is dus vooral laten zien hoe medewerkers zélf hun werkplek en werk makkelijker kunnen maken.”

3 tips voor een succesvolle implementatie

Voordat de nieuwe oplossing haar vruchten gaat afwerpen, is het zaak om de medewerkers te motiveren om ermee te gaan werken. Dit houdt in dat je je medewerkers zo goed mogelijk betrekt bij het proces en bij het verbeteren van de fabriek. Hiervoor geeft Göran drie tips, die het team van Sivomatic hebben geholpen:

  1. Los problemen op op basis van de data
  2. Laat zien dat medewerkers invloed hebben op hun eigen werksituatie
  3. Geef goede trainingen en deel zo veel mogelijk kennis

Tip 1: Los problemen op op basis van de data

Als je data hebt, moet je er ook iets mee doen. Göran legt uit hoe dat bij Sivomatic is gegaan: “Door de data die de oplossing genereert, wordt duidelijk dat medewerkers eigenlijk steeds tegen dezelfde problemen aanlopen. Dat wordt een irritatiepunt en maakt het werk niet leuker. Als je weet waar het probleem zit en je lost het op, dan creëer je juist succesbelevingen op de werkvloer. Als medewerkers aangeven dat iets een probleem is, dan moet je daar dus wel daadwerkelijk iets mee doen.”

Tip 2: Laat zien dat medewerkers invloed hebben op hun eigen werksituatie

Verbeteringen leiden meestal tot een makkelijkere en fijnere werksituatie. “Als mensen merken dat ze iets terugkrijgen voor de energie die ze ergens instoppen, zijn ze eerder bereid om mee te werken”, legt Göran uit. Het is dus belangrijk om te laten zien dat er echt dingen verbeterd worden op basis van de input die de medewerkers leveren. “De boodschap is: we doen iets. Mensen zien dat ze invloed hebben op hun eigen werkplek.” Hij geeft ook een voorbeeld: “Op een van onze lijnen is een revisie geweest. Doordat helder is waar de verliezen zijn, kunnen we meer sleutelen aan de machines. Dat zien medewerkers ook, dus ze weten dat hun werkplek beter wordt door het gebruik van de software. Zodra je kunt laten zien dat het makkelijker kan en dat zij het makkelijker kunnen maken, doen ze vanzelf mee.”

Medewerkers betrekken bij verbeteren is dus vooral laten zien hoe medewerkers zélf hun werkplek en werk makkelijker kunnen maken.

Tip 3: Geef goede trainingen en deel zo veel mogelijk kennis

Kennis delen is essentieel. “We zijn intensief bezig geweest om te zorgen dat de medewerkers het verbeterproces dragen, door het geven van goede trainingen. Dat is iets waar we in wilden investeren”,  zegt Göran. Dit is ook meteen een uitdaging voor Sivomatic: “Er is zoveel kennis en kunde, maar dat overbrengen op mensen met allerlei verschillende opleidingsniveaus, is lastig. We proberen daarom individuele trainingen te geven en vragen direct en duidelijk te beantwoorden.”

De weg naar volwassenheid

Göran ziet verandering binnen het bedrijf na het implementeren van de Motivate oplossing: “Ik denk wel dat dit de weg is naar volwassenheid. Deze verandering is een goede eerste stap. Medewerkers gaan zichzelf door de oplossing uitdagen om te snappen wat er gaande is, waardoor ze meer inzicht krijgen in het proces.”

Ook merkt hij op dat medewerkers bewuster bezig zijn met de doelen, want ze zien of ze de targets wel of niet kunnen halen. “We krijgen van de ploegleiders terug dat medewerkers vragen naar verbeteringen. Ze zijn steeds meer actief betrokken en ze stellen gerichtere vragen.”

“Medewerkers betrekken bij verbeteren is dus vooral laten zien hoe medewerkers zélf hun werkplek en werk makkelijker kunnen maken.”

Trots op de eerste stappen

De verbeteringen zijn nog moeilijk concreet meetbaar, omdat er geen data is van de tijd voor de Motivate oplossing. Toch denkt Göran een verschil te merken: “We hebben de laatste tijd minder verliezen. Ook de technische afdeling is flink gegroeid. Dat zorgt voor meer verbeteringen. Alles staat nog wel in de kinderschoenen, maar ik ben er trots op dat we zijn begonnen met verbeterprocessen. Het is nu een kwestie van actief aandacht blijven geven, zodat alles zich blijft ontwikkelen.”

“De samenwerking met Motivate verliep goed. Ik ben trots op dat we nu begonnen zijn met verbeterprocessen!

Klaar voor een betere manier van werken?

Een digitale oplossing werkt dus goed voor Sivomatic. Ben jij daar ook naar op zoek? Wij denken graag met je mee!