fbpx

Het betrekken van medewerkers

Medewerkers motiveren en betrekken, hoe doe je dat?

In veel fabrieken wordt deze vraag gesteld. Medewerkers motiveren lijkt soms moeizaam te gaan. We begrijpen deze uitdaging. Je kunt het alleen ook op een andere manier bekijken: eigenlijk hoef je mensen helemaal niet te motiveren. Je hoeft ze alleen gemotiveerd te houden. Deze taak rust op de schouders van de direct leidinggevende. In dit artikel bespreken we wat betrokkenheid eigenlijk is, wat de uitdagingen zijn op het gebied van medewerkers betrekken en we geven 4 tips over hoe je daar direct mee kunt beginnen.

Wat is betrokkenheid?

Voordat we de details in duiken is het goed om even te kijken naar de betekenis van betrokkenheid. Betrokkenheid op de werkvloer is het actief deelnemen aan werkzaamheden, interesse tonen in de organisatie en meedenken over verbeteringen. Wanneer medewerkers betrokken zijn, draagt dat bij aan een hogere productiviteit, maar ook een fijnere werkplek. 

Simon Sinek heeft een bekende uitspraak over betrokkenheid en leiderschap: “Effectieve leiders zetten zich in voor het welzijn van hun teamleden en ze zetten hen op de eerste plaats.” Hiermee creëren leiders volgens Sinek een sfeer van vertrouwen en betrokkenheid op de werkvloer.

Dit is precies hoe het er in de fabrieken ook aan toe gaat: voor iedereen heeft digitalisering een andere impact. We zien jonge mensen met andere nationaliteiten die vlot de nieuwe oplossing oppikken, maar ook wat oudere mensen die daar meer moeite mee hebben. Zolang je een beetje geduld hebt, wordt iedereen uiteindelijk succesvol met dezelfde oplossing.

Implementatie in 3 stappen

De productievloer is een afspiegeling van de samenleving: mensen met verschillende leeftijden, opleidingsniveaus en culturen werken hier samen. Dit vraagt om bijzondere leiderschapsvaardigheden van de direct leidinggevende, want om betrokkenheid te creëren, wil je dat iedere medewerker zich gehoord voelt.

In tijden van verandering, zoals starten met een nieuwe digitale oplossing op de werkvloer, is dit des te meer van belang. De implementatie van zo’n oplossing bestaat namelijk uit 3 fasen:

Stap 1

De soft- en hardware technisch implementeren in de fabriek

Stap 2

Leren werken met de software

Stap 3

Adoptie van de werkwijze: daadwerkelijk iets doen met de nieuwe inzichten en inzetten om de resultaten te verbeteren

Voor de derde en laatste fase is het essentieel dat de medewerkers, die met de oplossing aan de slag gaan, zich gehoord voelen. Dat zorgt ervoor dat de motivatie blijft en dat ze zich betrokken gaan voelen bij de organisatie. Pas na het voltooien van de derde stap zal de oplossing optimaal renderen.

In de hedendaagse fabriek zijn er ontzettend veel uitdagingen, zoals hogere energie- en grondstofkosten en schaarste op de arbeidsmarkt. Deze veroorzaken een hogere tijdsdruk voor leidinggevenden. We zien dat aandacht en tijd voor medewerkers in zulke situaties het eerste sneuvelen. De reactie die we dan zien, ontstaat uit frustratie. De medewerker probeert een probleem op te lossen naar eigen inzicht, maar dit gaat niet op de manier als de leidinggevende dat voor ogen had. Een directe reactie van de leidinggevende, zoals “Dat snap je toch zelf ook wel?”, zorgt voor afstand binnen het team.

5 tips voor het creëren van betrokkenheid

Om wel de gewenste betrokkenheid binnen het bedrijf te kunnen creëren, leg je de focus op twee dingen: voldoende capaciteit om te verbeteren en goede communicatie. Het klinkt misschien cliché, maar dit zijn en blijven de bouwstenen voor een succesvol en betrokken team. Het goede nieuws is dat iedereen er vandaag nog mee kan beginnen. Daarom hierbij 4 tips waardoor je direct kunt starten met het betrekken van medewerkers:

Tip 1

Zorg voor voldoende capaciteit om met verbeteringen aan de slag te gaan.

Als je aan je medewerkers vraagt actief mee te denken over verbeteringen in de fabriek, dan moet je ook daadwerkelijk iets doen met de voorstellen die zij aandragen. Communiceren dat je er niks mee gaat doen, hoort daar ook bij. Daarvoor heb je voldoende mensen, tijd en budget nodig.

Tip 2

Vergroot eigenaarschap door te laten zien dat medewerkers invloed hebben.

Ben je achter de schermen aan de slag gegaan met verbeteringen op basis van de input van de medewerkers? Laat dit dan vooral ook zien. Je hoeft niet te wachten met daarover vertellen totdat de verbeteringen compleet gerealiseerd zijn. Het draagt bij aan het eigenaarschap van de medewerkers als ze weten dat zij invloed kunnen uitoefenen door betrokken te zijn.

Tip 3

Communiceer goed door verwachtingen te managen.

Het kan zijn dat medewerkers bepaalde verwachtingen hebben, waar je misschien niet direct aan kunt voldoen. Licht hen in over processen die er gaande zijn en keuzes die je hebt gemaakt, voordat er frustraties ontstaan.

Tip 4

Besteed tijd aan het opleiden van je medewerkers.

Medewerkers die goed kunnen werken met de oplossing, kunnen meer input aanleveren als het gaat om verbeteren. Daarmee wordt hun eigen werkplek beter, waardoor ze meer betrokken raken. Laat aan je medewerkers zien dat de keuzes die zij maken, ertoe doen.

Tip 5

Maak medewerkers verantwoordelijk

Sommige medewerkers kunnen op meerdere plekken worden ingezet en hebben misschien wel een onbenut talent (de beroemde 8e verspilling). Kijk eens binnen je team wie kan helpen met andere taken. Vraag hen bijvoorbeeld om te helpen met het opstellen van instructies of om lichte onderhoudstaken van de technische dienst over te nemen.

Waarderen

Aan deze tips zie je al dat het allemaal draait om goede communicatie en aandacht voor de medewerkers. Bij Motivate weten we inmiddels ook dat dit een uitdaging kan zijn tijdens de implementatiefase. Daarom zorgen we ervoor dat we na het installeren van de software nog steeds aanwezig zijn in de fabrieken om managers te ondersteunen in dit proces. Denk bijvoorbeeld aan het integreren van werken met de applicatie tijdens de onboarding van nieuwe medewerkers of kijken naar welke verliezen je het beste kan aanpakken op basis van de inzichten.

Want nogmaals, medewerkers hoef je niet te motiveren. Je moet ze vooral waarderen. Als ze zich door heldere communicatie, een goede opleiding en erkenning voor hun input gewaardeerd voelen, zal de betrokkenheid vanzelf stijgen.

Meer inzicht en motivatie?

Wil je meer inzicht in je fabriek en motivatie op de werkvloer? Laat het ons weten! Of lees hier meer over hoe we dat doen.